ความทะเยอทะยานทางการเมืองของเขา

เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เราจะได้ยินว่าใครเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งและฝ่ายต่างๆสามารถเริ่มรณรงค์ได้ ถ้าถึงเวลานั้นนายไพรัชไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าพรรคใดที่เขาต้องการจะเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกฯ นายพลก็อาจหมายความว่าเขาไม่ต้องการเปิดเผยความทะเยอทะยานทางการเมืองของเขาก่อนการเลือกตั้ง ถ้าเขาเลือกสำหรับทางเลือกนี้ทางเดียวที่เขาจะสามารถกลับมาเป็นหัวหน้ารัฐบาลได้

ก็คือหวังว่าสภาผู้แทนราษฎรจะไม่ได้เลือกนายกรัฐมนตรีคนต่อไปและวุฒิสภาจะเข้าร่วมการลงคะแนน สมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด 250 คนจะได้รับการแต่งตั้งจาก NCPO แม้ว่า 50 คนจะมาจาก 200 คนที่ได้รับการคัดเลือกเบื้องต้นจากผู้ลงคะแนนเสียง คู่แข่งขันจะมีแคมเปญประมาณ 70 วัน แต่ก็ไม่สามารถทำได้อย่างอิสระเช่นเดียวกับการสำรวจในอดีต